Filosof – Peter Storm-Henningsen

af den 05. sep, 2013
  • I den græske oldtid var filosofi en betegnelse for videnskab i bred forstand. Hos Aristoteles blev det også en betegnelse for livskunst baseret på indsigt.
  • Praktisk filosofi, er den del af filosofien, der beskæftiger sig med menneskelige handlinger og vurderinger, dvs. moral og etik.
  • Forskningen i filosofiens historie udgør en væsentlig forudsætning for forståelsen af samfundets og videnskabens udvikling og menneskeopfattelsen gennem tiderne.
Lang versionKort version

 

 Skriv et svar