Studenter Fokus – Lars Lykkedegn

af den 14. dec, 2014

 

  • UC Syddanmark oprettede i slutningen af 2012 Studenter Fokus som en strategisk satsning. Baggrunden for satsningen er ønsket om at sætte de studerende mere i centrum end tidligere.
  • Studenter Fokus har bl.a. til opgave at arbejde for den generelle trivsel, at gennemføre undersøgelser af studiemiljø, frafald, beskæftigelse m.m. samt fungere som vidensbank.
  • Man kan læse mere om Studenter Fokus på UC Syddanmarks hjemmeside: www.ucsyd.dk
Kort versionLang version

 Skriv et svar