Ældrerådet – Edvard Braae, Anna Lisa Rhod & Erik Juel Andersen

af den 15. aug, 2013
  • Esbjerg Kommune har vedtaget sin egen seniorpolitik og har udarbejdet en række visioner, der danner rammen for kommunens arbejde på seniorområdet.
  • Ældrerådet rådgiver byrådet i ældrepolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og byrådet om lokale spørgsmål, der vedrører ældre.
  • Byrådet og ældrerådet lægger vægt på at have et konstruktivt og positivt samarbejde til gavn for alle de ældre i hele kommunen.
  • Du kan læse mere om Ældrerådet og dets medlemmer på Esbjerg Kommunes hjemmeside her.
Lang versionKort version

 Skriv et svar