Esperanto eller engelsk? Verdenssprog – Ole Therkelsen

af den 23. mar, 2014
Kort versionLang version

 

  • Esperanto er et kunstsprog, som har til formål at gøre mennesker med forskelligt modersmål i stand til at kommunikere med hinanden.
  • Esperantos grammatiske grundstruktur er mere regelmæssig end i de fleste naturligt opståede sprog og det hævdes derfor at være lettere at lære.
  • Man kan læse mere om esperanto på Esperantoforeningens hjemmeside: www.esperanto.dk

 

 

 

 

 

 Skriv et svar