Klaus Loehr-Petersen – Projektleder i Biodynamisk Forening (Lang version)

af den 30. maj, 2013
  • Biodynamik dyrkning bygger på principper og anvisninger af Rudolf Steiner i 1924. Der har været dyrket biodynamisk i Danmark siden 1936.
  • Biodynamisk landbrug udgør en lille, men stigende del af det samlede økologiske landbrug – med en fordobling af arealet siden 2008
  • De biodynamiske produkter forhandles under det internationale garantimærket Demeter, der i Danmark kontrolleres af Demeterforbundet og Fødevareministeriet.

 

Kort versionLang version

 Skriv et svar