Historiker om perioden 1814 til 1864 – Jørgen Steinicke

af den 07. nov, 2013

 

  • Efter Kielerfreden bestod det danske monarki af fire dele: kongeriget Danmark (inkl. Færøerne, Island og Grønland) og hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenburg.
  • Af den samlede befolkning i Danmark og hertugdømmerne var efter 1815 ca. 1/3 tysk, og Holsten var i økonomisk henseende mere udviklet end selve kongeriget.
  • Byudviklingen tog fart i denne periode, og landbefolkningens andel af befolkningstallet faldt fra knap 80 til lidt over 60%.
Lang versionKort version

 

 

 

 

 Skriv et svar