Ældrerådet Esbjerg Kommune – Medlemmer, Anna Lisa Rhod, Edvard Braae & Erik Juel Andersen

af den 23. maj, 2013

 

  • Ældrerådet Esbjerg er en selvstændig, kommunal forvaltningsenhed, og er omfattet af reglerne om inhabilitet, tavshedspligt og offentlighed i forvaltningen.
  • En borger med fast bopæl i en kommune, som er fyldt 60 år, kan stemme og er valgbar til ældrerådet i pågældende kommune.
  • Nogle ældreråd har valgt at kalde sig seniorråd – bortset fra navnet er der ingen forskel på ældreråd og seniorråd.
Kort versionLang version

 

 Skriv et svar